Cudurka Coronavirus (COVID-19)

Cudurka Coronavirus (COVID-19) waa cudur la is qaadsiiyo oo uu keeno cudurka ‘coronavirus’ ee dhowaan la helay. Dhaq gacmahaaga si joogto ah Ka fogoow dadka ugu yaraa 1.5 mitir Ka fogow taabashada indhaha, sanka iyo afka Ku dadaal nadaafada Hadii aad iska dareento cudurka wax u eg Joog meek kuu gaar ah

Archives
Recent Adverts